នៅ​ថ្ងៃ​ទី ODM ដែល​ក្រុម​ការ​រចនា​របស់​យើង​អាច​ជួយ​ឱ្យ​គំនិត​របស់​អតិថិជន​មក​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​ក្រុមហ៊ុន​ផ្គត់ផ្គង់​និង​ការ​នាំ​ចេញ ភាពយន្ត​ផ្ទេរ​កំ​ដៅយើង​មាន​ទេពកោសល្យ​ក្នុង​ស្រុក​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​ដែល​បាន​អនុវត្ត​តាម​យ៉ាង​ដិតដល់​លើ​ចំណែក​នៃ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​និន្នាការ​ទី​ផ្សារ​ផ្សេង​គ្នា​។ យើង​មាន​វិជ្ជាជីវៈ​និង​ជា​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​ផលិត​ក្រោម​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​និង​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ទៅ​កាន់​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ពួក​គេ​។
យើង​ជឿ​ថា​នេះ​គឺ​ជា​វិធី​ដ៏​ល្អ​បំផុត​ដើម្បី​រក្សា​ឱ្យ​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ឆ្ពោះ​ទៅ​មុខ​ដើម្បី​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ

ភាពយន្ត​ផ្ទេរ​កំ​ដៅ

ក្នុង​ពិភព​អាជីវកម្ម​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​និង​នា​ពេល​អនាគត​បាន​នោះ​ទេ​! ប្រសិន​បើ​លោក​អ្នក​មាន​សំណួរ​ណា​មួយ​សូម​ទូរស័ព្ទ​មក​យើង​ឬ​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​។ យើង​នឹង​រីករាយ​ខ្លាំង​ណាស់​ក្នុង​ការ​ស្តាប់​ឮ​ពី​អ្នក​និង​ការ​ឆ្លើយតបទៅនឹង​អ្នក​ដូច្នេះ​។